< return

Presentació

Els PAPERS es renoven. El projecte dels PAPERS 7.7.7. es planteja com un programa d’estudis que acompanyarà la preparació del Congrés de Barcelona de 2018. No exhaustiu i necessàriament incomplet, aquest projecte apunta no tant a recórrer tot el que hi hauria a dir sobre el tema, sinó més aviat a provocar la reflexió, a suscitar el desig d’inventar un saber, per tal de mantenir la “conversa permanent” que ens anima en l’experiència de la psicoanàlisi, tot conservant la tensió entre l’U i el múltiple de les set Escoles de l’AMP que donen vida a l’Escola Una. A través de set eixos temàtics, i entrelligats amb els diversos textos que els aniran constituint, els PAPERS 7.7.7. examinaran i desenvoluparan el tema del Congrés. Com i de quina manera abordem les psicosis –les ordinàries i les altres- en el segle XXI? Victoria Horne Reinoso (victoria.hornereinoso@gmail.com)