< return

Presentació

Bibliomania és la publicació que recull el treball de “l’equip de bibliografía i documentació” per a la preparació del XI Congrés de l’AMP. L’equip està format per col·legues de les set escoles. El nom escollit fa resonar alguna cosa del títol del Congrés a mode de Witz. Tot i que el terme existeix en l’Altre, aquí el fem servir com una mena de neosemantema per tal d’assenyalar el nostre entusiasme davant la tasca.

Aquesta comporta una recerca àmplia per escollir el millor; allò que ens ensenya. Considerem que això no pot ser només el darrer, el més d’acord amb les perspectives obertes per l’ultimíssim ensenyament de Lacan i les seves conseqüències. El que ens ensenya és també a entendre com s’ha arribat fins a l’actualitat, els esforços de dilucidació i els seus diferents atzucacs.

No anem, doncs, a començar pel darrer, però avançarem fins a allò fent l’exercici d’interrogar el més antic amb el més nou.

La recerca serà per tant àmplia però no exhaustiva. I el seu producte estarà organitzat segons la documentació de referència i la documentació complementària.

La primera comptarà amb les aportaciones d’aquells autors analítics de referència, la investigació i la producció dels quals hagin estat essencial per a empènyer la teoria de les psicosis fins al moment actual.

La segona serà més variada: reunirà les aportacions d’alguns altres autors, amb una producció significativa sobre elles, així com altres aportacions procedents d’àmbits diversos que siguin d’interès per a la preparació del Congrés.

Es buscaran les referències escollides en les diferents edicions, quan n’hi hagi, de les llengües oficials de les escoles.

Esperem que la diferent documentació aportada (procedent de textos impresos i virtuals, podcasts, vídeos o pel·lícules) siguin d’utilitat. Però aquest treball, ho saben, no estalviarà al lector haver de “posar de la
seva part”.

Coordinació: Margarita Álvarez ([email protected])