La Fundació Miró

Espai de coneixement, exposició i difusió de l’obra de Joan Miró i de la creació actual.