< return

Sección de entrevistas

En imatge, veu o per escrit. Unes atrapades a rajaploma, unes altres preparades i editades en vídeo. Sempre: opinions, reflexions que interessen.

Responsable: Claudia González ([email protected])